Najbliższa runda:


  CYKL:Autoslalom Grand Prix

  RUNDA:4 / 7

  ROZPOCZĘCIE:27 czerwca 2021 r.

  ZAKOŃCZENIE:27 czerwca 2021 r.

  LOKALIZACJA:Lotnisko Wilcze Laski
gmina Szczecinek

  NAWIERZCHNIA:asfalt

  DŁUGOŚĆ PRÓBY:ok. 4000 m

  PRZEJAZDY:10 na czas, w tym 2
do klasyfikacji BEST OF
  
 

AUTOSLALOM - najważniejsze informacje

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW SPECYFIKA TRASY KTO MOŻE WYSTARTOWAĆ PODZIAŁ NA KLASY RODZAJE ZADAŃ PROGRAM ZAWODÓW
 


CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW

Głównym założeniem jest możliwość przygotowania długich prób, a na wytyczonej trasie możliwość rozwinięcia sporych prędkości w bezpiecznych warunkach. Trasa musi w całości prowadzić po utwardzonej nawierzchni, takiej jak asfalt, beton lub kostka betonowa/brukowa, ma być płaska bez znacznych różnic w wysokości lub nachyleniu.

Najlepszymi obiektami, spełniającymi te wytyczne są oczywiście pasy startowe nieczynnych lotnisk. Ich szerokość ↔️ wynosi od 30 do nawet 60 m, a teren wokół nich pozbawiony jest przeszkód typu drzewa, słupy itp.

Nie dozwolone jest organizowanie Autoslalomu na drogach publicznych, także tych, wyłączonych z ruchu oraz drogach prywatnych o charakterze odcinka specjalnego. Wszystko po to, by AUTOSLALOM zachował swój odrębny charakter.

Cała impreza skupiać się będzie na jednym terenie. Park serwisowy, biuro imprezy oraz odcinek testowy nie będą wymagały opuszczania obiektu. Na miejscu zapewnimy także catering i dodatkowe atrakcje.

▲ POWRÓT


SPECYFIKA TRASY

Na lotniskach odbywają się już różnego rodzaju imprezy samochodowe, więc czym ma się od nich różnić AUTOSLALOM? Oto najważniejsze cechy:

✅ trasa będzie wytyczona wyłącznie na pasie startowym i drodze kołowania. Bez używania wąskich dróżek i łączników szutrowych itp. Całość będzie widoczna niemal jak na dłoni. Próba będzie wytyczona w taki sposób, by nie było miejsca na typowo rajdowe „cięcia”, ❌ a bardziej przypominała tor wyścigowy. Będzie równo, czysto i precyzyjnie, a układ pachołków jasny do odczytania dla kierowcy.

✅ wytyczenie trasy odbywać się będzie za pomocą jednakowych pachołków. Dosłowny zapis w regulaminie brzmi: „Do ustawienia zadań należy używać tylko pachołków (wysokość: 50 cm +/- 5 cm). Lokalizacja pachołków musi być zaznaczona (obrys płyty podstawy pachołka). Przy wyznaczaniu trasy i oznaczaniu jej nie wolno używać opon”

✅ ustawienie pachołków na trasie jest precyzyjnie określone. Każdą z konfiguracji nazwaliśmy „zadaniem”. Wymiary bramek, długości slalomów, dopuszczalne odległości między zadaniami - zarówno minimalne jak i maksymalne są stałe. Umożliwi to wytyczenie szybkich i dynamicznych prób, pozwalających na wybór własnej, optymalnej linii przejazdu, a nie celowanie w wąskie bramki. Dlatego uważamy, że wystarczą tylko 4 typy zadań: slalom liniowy, slalom bramkowy, rękaw i nawrotka. Zapobiegnie to także efektowi typowej „pachołkolandii”. Zadaniom poświęciliśmy osobny akapit, bo to głównie one charakteryzować będą tę AUTOSLALOM.

✅ Długość pojedynczej próby może przekroczyć 4 km (dla superSLALOMu), co przy szerokich zadaniach pozwoli rozwijać znaczne prędkości na konkretnym dystansie. Z drugiej strony, żeby nie było zbyt prosto na każde 1000 m trasy musi przypadać co najmniej 20 zadań. Oznacza to, że do wytyczenia trasy użytych będzie od 200 do nawet 300 pachołków.

▲ POWRÓT


KTO MOŻE WYSTARTOWAĆ

Bez względu na doświadczenie i posiadany sprzęt każdy znajdzie coś dla siebie. W tym celu zastosowaliśmy podział zawodów na dwie kategorie:

🏁 SLALOMsprint - to kategoria dla kierowców, którzy chcą startować autem „cywilnym”, nie przystosowanym do sportu, na oponach z homologacją drogową E. Do startu dopuszczony będzie każdy zarejestrowany samochód seryjny, także cabrio, z wyjątkiem zasilanych LPG lub CNG, z ważnym przeglądem i OC.

🏁 superSLALOM - dla kierowców stosujących wymagane wyposażenie bezpieczeństwa osobistego, startujących samochodami spełniającymi podstawowe wymogi bezpieczeństwa, określone w załączniku technicznym (m.in. klatka bezpieczeństwa, pasy min. 4-punktowe, fotele kubełkowe). W tej kategorii dopuszczone są także samochody niezarejestrowane, posiadające Książkę Samochodu Sportowego PZM.

Aby dać szansę jak największej ilości chętnych postanowiliśmy, że jednym samochodem może jechać na zmianę dwóch kierowców. Zezwalamy także na zmianę samochodu w trakcie trwania imprezy.

⚠️ W Autoslalomie mogą startować kierowcy, którzy ukończyli 16 lat, nie posiadający prawa jazdy, ale posiadający licencje sportu samochodowego klasy „B,C Junior” pod warunkiem wyrażonej na piśmie zgody opiekuna prawnego i jego obecności na imprezie.

Podsumowując, w tej dyscyplinie ścigać się mogą m.in.:
✅ kierowcy, którzy chcą rozpocząć przygodę z motorsportem
✅ właściciele szybkich i pięknych „supersamochodów”, którzy czują żądze rywalizacji oraz sprawdzenia siebie i sprzętu w bezpiecznych warunkach
✅ piloci rajdowi, którzy z różnych powodów rozstali się z kierownicą lub dotychczas nie mieli ku temu okazji
✅ wszyscy kierowcy, dla których klasyczne rajdy czy wyścigi wymagają zbyt dużego zaangażowania czasowego lub finansowego

Aby rywalizacja odbywała się sprawiedliwie w cyklu Autoslalom Grand Prix obowiązuje dość rozbudowany podział na klasy, który prezentujemy w osobnym akapicie.

▲ POWRÓT


PODZIAŁ NA KLASY

Podział na klasy uwzględnia nie tylko pojemność i rodzaj napędu, lecz także masę minimalną pojazdu z kierowcą. Klas będzie dość dużo, tak by sprawiedliwie mogli konkurować kierowcy najróżniejszych pojazdów.

➕ Istnieje możliwość utworzenia na wniosek zawodników tzw. „klas markowych” - jedynym warunkiem jest zgłoszenie m.in. 5 samochodów do danej klasy.

Podział na klasy w Autoslalom Grand Prix 2021:

klasa pojemność silnika / napęd minimalna masa samochodu z kierowcą i osobistym wyposażeniem:
silniki wolnossące (atmosferyczne) silniki turbodoładowane
S 6 do 1150 cm3 / 2WD nie dopuszczone810 kg
S 5 od 1151 cm3 do 1400 cm3 / 2WD do 927 cm3 włącznie / 2WD870 kg
S 4 od 1401 cm3 do 1600 cm3 / 2WD od 928 cm3 do 1067 cm3 / 2WD960 kg
S 3 od 1601 cm3 do 2000 cm3 / 2WD od 1068 cm3 do 1333 cm3 / 2WD1040 kg
S 2 od 2001 cm3 do 2500 cm3 / 2WD od 1334 cm3 do 1620 cm3 / 2WD1130 kg
S 1 od 2501 cm3 do 3000 cm3 / 2WD od 1621 cm3 do 2000 cm3 / 2WD1210 kg
S 0 powyżej 3000 cm3 / 2WD powyżej 2000 cm3 / 2WD1300 kg
AWD 2 do 2000 cm3 / 4x4 do 1333 cm3 / 4x41210 kg
AWD 1 powyżej 2000 cm3 / 4x4 powyżej 1333 cm3 / 4x41300 kg
GOŚĆ kierowcy z licencjami wg regulaminu PZMnie dotyczy


RODZAJE ZADAŃ

Zadania to sztuczne przeszkody wymuszające zmiany kierunku jazdy i zmniejszenie prędkości. Wytyczne konfiguracji zadań na trasie AUTOSLALOMu są dokładnie określone w regulaminie, który przewiduje wyłącznie 4 główne rodzaje:

▶️ slalom liniowy
▶️ slalom bramkowy
▶️ rękaw
▶️ zawrotka

Dla łatwiejszego odbioru przygotowaliśmy grafiki poglądowe. W zależności od kategorii (SLALOMsprint lub superSLALOM) obowiązują następujące wymiary:

Określona jest minimalna ilość zadań: na każde 1000 m trasy musi ich być ustawione co najmniej 20.

▲ POWRÓT


PROGRAM ZAWODÓW

Aby zawsze było wiadomo, co i kiedy się odbywa terminy wydarzeń dla wszystkich rund zastały ujednolicone.
Na zawodach spotykamy się po raz pierwszy podczas Odbioru Administracyjnego OA-1A. To miejsce, w którym weryfikujemy zgodność zgłoszenia i dokumentów oraz wydajemy uczestnikom wszelkie dokumenty niezbędne do udziału w danej rundzie. Będą dwa terminy Odbioru Administracyjnego:
✔️ OA-1A odbędzie się w sobotę i będzie skierowane do wszystkich tych, którzy zadeklarują udział w oficjalnym odcinku testowym oraz... dla tych, którzy chcą dłużej pospać w niedzielę przed właściwymi zawodami (i po sobotniej integracji 😏 🤩 🥳)
✔️ OA-1B odbędzie się w niedzielę z samego rana.

💡 Ale pierwsze formalności rozpoczynają się jeszcze zanim spotkamy się na miejscu imprezy. Każda impreza rozpoczyna się od opublikowania jej regulaminu uzupełniającego - ustaliliśmy, że będzie to na 17 dni przed dniem odbioru administracyjnego OA-1A. Tego samego dnia o godz. 23:59 otwarta zostanie lista zgłoszeń.
Zaplanowaliśmy trzy terminy zgłoszeń powiązane z wysokością wpisowego. Najniższe obowiązywać będzie w pierwszym terminie, który kończyć się będzie na 12 dni przed OA-1A. Od tego momentu obowiązuje II termin z podwyższonym wpisowym, który mija o północy na 5 dni przed OA-1A. Nowością jest III termin, wprawdzie stawka wpisowego będzie wtedy najwyższa, ale zamykany jest dopiero w sobotę wieczorem w dniu zawodów.

Podobnie jak w przypadku OA, także Badanie Kontrolne odbywać się będzie w sobotę i niedzielę.
Wyboru dnia i godziny OA i BK dokonywać będziecie sami poprzez elektroniczny formularz - ta procedura jest dobrze znana z poprzednich lat uczestnikom naszych rajdów zaliczanych do Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej.

W sobotę organizowany będzie oficjalny odcinek testowy. Jego trasa będzie inna niż podczas niedzielnych przejazdów, a długość zawierać się między 2 a 3 km. Odbywał się będzie w godzinach popołudniowych i trwał ok. 3 godzin.

Niedzielne ściganie rozpocznie się po odprawie z kierowcami od dwóch przejazdów treningowych z pomiarem czasu. Rezultaty na nich osiągnięte nie będą się oczywiście liczyły do wyników rundy. Po krótkiej przerwie rozpoczną się przejazdy wyścigowe, których na jednej rundzie może być od 3 do 6. Przewidujemy, że we wszystkich siedmiu zaplanowanych rundach rozegramy maksymalną ilość przejazdów.

Zawody zakończy ceremonia 🏆 rozdania nagród, która powinna się rozpocząć ok. 45 minut po przekroczeniu mety 🏁 ostatniego przejazdu przez ostatniego startującego kierowcę.

▲ POWRÓTAutoslalom debiutuje w Polsce. Wystartuj w cyklu Autoslalom Grand Prix i zapisz się na kartach historii!

Copyright © 2021 - TopDrive Maciej Raczewski