Informacje dla startujących.

Informacje ogólne

Na tej stronie znajdziecie wszelkie niezbędne informacje i dokumenty do udziału w Autoslalomie: regulaminy, formularze, harmonogramy, komunikaty i inne. Od momentu otwarcia terminu zgłoszeń będzie tu publikowana aktualizowana lista zgłoszeń.


Program rundy czwartej - Lotnisko Wilcze Laski

wydarzeniedzieńdatagodzina
opublikowanie regulaminu uzupełniającegoponiedziałek14.06.202110:00
otwarcie listy zgłoszeńponiedziałek14.06.202123:59
koniec I terminu zgłoszeńśroda16.06.202123:59
koniec II terminu zgłoszeńponiedziałek21.06.202123:59
zamknięcie listy zgłoszeńsobota26.06.202120:00
odbiór administracyjny OAniedziela27.06.202107:45 - 09:15
badanie kontrolne BK-1niedziela27.06.202108:00 - 09:30
odprawa z uczestnikaminiedziela27.06.202110:00
przejazd zapoznawczyniedziela27.06.202110:15
pierwszy przejazd na czasniedziela27.06.202111:00
meta 1-go kierowcyniedziela27.06.202118:00
publikacja wyników końcowych prowizorycznychniedziela27.06.202118:30
ceremonia wręczenia nagródniedziela27.06.202119:00

  

Prowizoryczna lista zgłoszeń do rundy czwartej

lp. NR kierowca samochód klub kategoria - klasa
1 Jacek Bartnik Seat Cordoba Automobilklub Wielkopolski S 3
2 Dawid Maszoński BMW e46 Automobilklub Koszaliński S 1
3 Ireneusz Jandzio BMW E30 AUTOMOBILKLUB KOSZALIŃSKI S 1
4 Arkadiusz Dembski BMW Automobilklub Koszaliński S 3
5 KRZYSZTOF Mazurek Honda Civic TypeR Automobilklub Koszaliński S 3
6 Marcin Kwapisz Honda Civic niezrzeszony (Koszalin) S 4
7 Mateusz Lemiesz BMW E46 niezrzeszony (Koszalin) S 1
8 Damian Kopeć BMW E30is Automobilklub Koszaliński S 3
9 Michał Sobota BMW E46 Compact LKT Wyczół Gościeradz S 1
10 Paweł Kiełbasa BMW E30 Automobilklub Koszaliński S 3
11 Marcin Matczak BMW e36 coupe 320i AK Morski S 3


Elektroniczny formularz zgłoszenia do rundy czwartej

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.
W związku z koniecznością przetwarzania danych osobowych informujemy, że: Administratorem danych osobowych (ADO), podanych w formularzu zgłoszenia, jest Organizator imprezy Automobilklub Koszaliński, ul. Orląt Lwowskich 33, 75-522 Koszalin.
Podanie danych jest niezbędne do przyjęcia zgłoszenia i udziału w ww. zawodach/imprezie, a ich niepodanie to uniemożliwi.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- uczestnictwa w zawodach/imprezie, w tym klasyfikowania w wynikach zawodów/imprezy a następnie w klasyfikacji rocznej danego cyklu;
- oceny zdolności do udziału w danych zawodach, na podstawie zaświadczenia lekarskiego;
- potwierdzania przynależności klubowej;
- promowanie zawodów/imprezy m.in. poprzez publikację zdjęć, np. z uczestnictwa w zawodach/imprezie, z rozdania nagród, itp.;
- podlegania ew. odpowiedzialności dyscyplinarnej.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, (którą stanowi zgłoszenie) i podjęcia działań na wniosek osoby, której dane dotyczą, związanych z przyjęciem zgłoszenia i możliwością udziału w danym sporcie motorowym, jak również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora lub stronę trzecią, jakim jest promowanie zawodów/imprezy.
Odbiorcą danych osobowych będą np.:
- Międzynarodowe Federacje Sportowe, gdy ma to zastosowanie;
- Narodowe Federacje Sportowe, w przypadku rozgrywania zawodów/imprezy leżących w ich jurysdykcji;
- media, użytkownicy stron internetowych, w związku z publikacją wyników, informacji prasowych, zdjęć z zawodów/imprezy;
- firmy ubezpieczeniowe, gdy ma to zastosowanie;
- firmy pocztowe i kurierskie, zapewniające wymianę korespondencji.
Dane osobowe będą przechowywane odpowiednio: Dokumenty zgłoszeniowe – 2 lata liczone od daty przyjęcia zgłoszenia; Wyniki i klasyfikacje roczne – bezterminowo; Dokumenty dot. ew. postępowania dyscyplinarnego zgodnie z procedurą regulującą to postępowanie.
Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą to:
- żądanie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz otrzymania kopii tych danych, jak również otrzymania pełnej informacji o ich przetwarzaniu;
- żądanie usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania wyłącznie do ich przechowywania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
- żądanie przenoszenia danych, w tym otrzymania podanych danych w postaci pliku komputerowego w powszechnie używanym formacie lub przesłania tego pliku innemu administratorowi;
- wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie danych osobowych przez ADO.
Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem można kierować do Organizatora zawodów/imprezy na adres e-mail: klub@ak-koszalinski.pl
PRZEJDŹ DO FORMULARZA ZGŁOSZENIA

Tablica ogłoszeń rundy czwartej

W tym miejscu publikować będziemy komunikaty, informacje organizatora i inne dokumenty dotyczącej danej rundy.

Copyright © 2021 - TopDrive Maciej Raczewski